1.1.        Найменування: 

КОМУНАЛЬНЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО №5

код за ЄДРПОУ 21419128

місцезнаходження         58000, М.ЧЕРНІВЦІ,

ВУЛИЦЯ,КОСМОДЕМЯНСЬКОЇ ЗОЇ БУДИНОК  4

поштова адреса 58000, М.ЧЕРНІВЦІ,ВУЛИЦЯ КОСМОДЕМЯНСЬКОЇ ЗОЇ БУДИНОК  , 4

розклад роботи понеділок-пятниця з 8-30 до 18-00,

перерва на обід з 12-30 до 14-00

прізвище, ім’я та по батькові керівника підприємства               Чорней Василь Георгійович                      

 

номери засобів зв'язку         +38 0372 514858 -начальник

адреси електронної пошти: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

понеділок з 9-00 до 11-00 та з 15-00 до 18-00

четвер з 15-00 до 18-00

прізвище, ім’я та по батькові заступників :  

 головний інженер Харитон-Процьків Галина Петрівна

ВІДОМОСТІ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ –Завантажити

1.2.        Цілі діяльності Комунального підприємства

   Підприємство створене з метою задоволення потреб членів територіальної громади міста в житлово-комунальних послугах, збереження та ефективного використання житлового фонду, благоустрою територій визначених Власником або уповноваженим ним органом, надання платних послуг громадянам, а також з метою одержання прибутку. Предметом діяльності Підприємства є виконання всього комплексу робіт по експлуатації, технічному обслуговуванню і утриманню житлового фонду, санітарному прибиранню та благоустрою територій.

1.3.        Статут Комунального підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше.

перелік сканованих і електронних документів –Завантажити

1.4. Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо Комунального підприємства        

1.5. Порядок та нормативно-правові акти, на основі яких утворюються тарифи на послуги комунального підприємства    

1.6. Найменування виконавчого органу Чернівецької міської ради, у підпорядкуванні якого знаходиться комунальне підприємство департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради

місцезнаходження         58029, місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, будинок 176

поштова адреса 58029, місто Чернівці, вулиця Героїв Майдану, будинок 176

прізвище, ім’я та по батькові керівника   

                                                                         Бешлей Володимир Васильович

адреса електронної пошти                                                                                        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 розклад роботи понеділок-пятниця з 9-00 до 18-00,

місце та час прийому громадян   

номери засобів зв'язку   +38 0372 524049, +38 0372 524241

 1.7. Організаційна структура Комунального підприємства з назвами структурних підрозділів, їх основними функціями, прізвищем, ім’ям та по батькові керівників, їх фото, службовими номерами засобів зв'язку, адресами електронної пошти, місцем та часом прийому громадян.                                                          

1.Комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне підприємство №5.                                                              КЖРЕП-5(скорочена)

2.Контактні телефони:

Посада

ПІБ

міські

Електронні адреси

Начальник

Чорней Василь Георгійович

51-48-58

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Головний .бухгалтер

 Туник Ірина Олександрівна

51-46-66

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Головний інженер

Харитон- Процьків Галина Петрівна

53-53-42

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Економіст

 

53-30-59

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5.Контакти для звернень громадян:

Секретар керівника

Ткаченко Ірина

51-48-58

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Майстер поточного ремонту

Ткач Сергій Вікторович

53-53-42

 

Майстер доглядач

Зелінка Марія Іванівна

53-30-59

 

Бухгалтер по квартплаті

Малик Олена Степанівна

53-30-59

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Паспортист

Томащук Ольга Іванівна

53-30-59

0509511128

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             

      58000, М.ЧЕРНІВЦІ,

 ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н,

ВУЛИЦЯ,КОСМОДЕМЯНСЬКОЇ ЗОЇ БУДИНОК  4

понеділок з 9-00 до 11-00 та з 15-00 до 18-00

четвер з 15-00 до 18-00

 

 1.8. Оголошення про вакансії Комунального підприємства, термін подачі документів, їх перелік, вимоги до кандидата,  порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

1.9. Біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) та декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника Комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних).

перелік сканованих і електронних документів (подані сторінки із ненульовим майном)

1.10. Біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів Наглядової ради (у разі її утворення) Комунального підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, наявність корпоративних  прав (із зазначенням щодо яких юридичних осіб), а також зазначається, хто із членів Наглядової ради Комунального підприємства є незалежним. Немає

1.11. Річні звіти керівника та Наглядової ради (у разі її утворення) Комунального підприємства.  

1.12. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів Наглядової ради Комунального підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням.   Скан-копія частини контракту керівника –Завантажити

1.13. Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності Комунального  підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками.

1.14. Квартальна, річна фінансова звітність Комунального підприємства за останні три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної політики та джерела їх фінансування. Затверджені річні фінансові плани Комунального підприємства, квартальні та річний звіти про виконання фінансових планів за останні три роки.

перелік електронних документів –Завантажити

1.15. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності Комунального підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням Наглядової ради Комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством. Комунальне (дочірнє) підприємство оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону або за рішенням наглядової ради комунального підприємства (у разі її утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.  Не має       

1.16. Відомості про договори, учасником яких є Комунальне (дочірнє) підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість використання публічних коштів" шляхом розміщення на єдиному веб-порталі використання публічних коштів: http://edata.gov.ua.  

1.17. Інформація про операції та зобов’язання Комунального підприємства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-приватного партнерства, в тому числі:

1.17.1. Обсяги бюджетних асигнувань на попередній квартал – всього та в розрізі бюджетних програм.  

 –Завантажити

1.17.2. Обсяги видатків, проведених за рахунок коштів бюджету за попередній квартал – всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень коштів спеціального фонду бюджету). .  

 

1.17.3. Об’єкти, що перебувають  на балансовому  та позабалансовому  обліку  Комунального підприємства (їх вартість).

1.18. Результати планових та позапланових ревізій, перевірок, аудиту, аналізу тощо, які проводились на Комунальному (дочірньому) підприємстві за останні три роки. 

перелік сканованих і електронних документів–Завантажити

1.19. Кількість службових відряджень керівника, працівників Комунального  підприємства,  у тому числі із зазначенням кількості закордонних відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.  

 

1.20. Річний план закупівель суб’єкта господарювання комунальної власності міста Чернівці. .  

1.21. Фінансовий план Комунального підприємства.

перелік електронних документів

1.22. Інформація про перелік та умови надання послуг Комунальним (дочірнім) підприємством, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення, порядок одержання послуг та інформація про порядок  оскарження  рішення  керівника  цього підприємства.  

перелік електронних документів

1.23. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єкта господарювання комунальної власності міста Чернівців, (дочірнього підприємства), його дій чи бездіяльності. Звіти  щодо задоволення запитів на інформацію за місяць, квартал, рік. .  

1.24. Ім’я, прізвище та по батькові відповідальної за інформацію особи.